Az óvoda környezete, elhelyezkedése, megközelítése

Erdőkertes Pest megyében a gödöllői dombság szélén található Veresegyház közvetlen szomszédságában félúton Gödöllő és Vác között. Vonattal és busszal egyaránt jól megközelíthető, sokan járnak Budapestre naponta dolgozni és tanulni. 

A főváros közelsége, a szép környezet és egészséges levegő sok családot vonz Erdőkertesre. Sok a fiatal, kisgyermekes család, de a korosztályok aránylag kiegyenlítettek. A község közel 8 ezer fős, dinamikusan fejlődik, bár ipari tevékenysége nincs.

Az óvodai csoportszobák berendezése

Csoportszobáink esztétikusak, jól felszereltek. Az új épületünk pedig minden igénynek megfelel, minden csoportban galéria bővíti a játszó helyet.

Az óvoda udvarának jellemzői

Udvaraink jól felszereltek, korszerű, esztétikus, biztonságos fa játékok várják a gyerekeket. A családi nevelést kiegészítő, a szülőkkel szorosan együttműködő óvodai programot készítettünk.

  • Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása.
  • Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által.
  • Óvodai rendezvényeink a családok közösségi életété is gazdagítják.
  • Programunk fejlődés- és nevelés-lélektani alapokra épülve fő feladatának tekinti az óvodás gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételét. Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztésre, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítására helyezzük a hangsúlyt, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.
  • Törekszünk az érzelmi biztonságot adó személyes kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.
  • Számunkra fontos, hogy az óvodai élet egészét jellemezze a nyugodt, egymásra figyelő, kölcsönösen együttműködő, elfogadó, harmonikus, a pozitív tulajdonságokat megerősítő légkör, a családdal való szoros együttműködés.
  • Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat (vallási, nemzetiségi), figyelembe vesszük a napi életszervezésnél a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését. Ezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk.

Óvodai dolgozók