Erdőkertesi óvoda fejlesztő programja

Az Erdőkertesi Önkormányzat kezdeményezése és támogatása révén jött létre a program 2016 őszén. Előny a gyermeknek, saját környezetében, utazás nélkül kapja meg a számára szükséges megsegítést.

Segítség a szülőnek, anyagi, hisz nem kell fizetniük a foglalkoztatásért, de nem elhanyagolható az idő, nem kell utaztatnia a gyermekét, illetve a fejlesztők az egyéni tájékoztatás során képet adnak a gyermek aktuális állapotáról és a megsegítés módjáról.

A gyerekek számára biztosítja az életkoruknak megfelelő szűréseket és szükség esetén a terápiákat is.
A program folyamatkövető, a gyerekek fejlesztéséről, eredményeiről dokumentáció készül, ebbe betekintést kapnak az érintett szülők.

A program a szülőkkel, családdal való együttműködést feltételez. Nem kötelező a részvétel, minden esetben szülői hozzájáruló nyilatkozat előzi meg. Az egyes területek fejlesztői igény szerint szülői fogadóórákat, esetleg egyéni konzultációt tartanak. Egy hónap alatt – szeptemberben – minden korcsoportban elvégzik a felméréseket, és ha szükséges, megkezdődhet a gyermek életkorának leginkább megfelelő fejlesztés.
5 éves kortól, mely az un. iskolára előkészítés, felkészülés időszaka, alapozó torna, logopédiai és diszprevenciós fejlesztés.

A szakemberek team munkában végzik a fejlesztéseket, egymással rendszeresen konzultálva. Az óvónők szintén tájékoztatást kapnak a gyermekek szűrési eredményeiről, a csoportok napi életébe beépíthető feladatokról, egyéni gyermekigényeket kielégítő módszerekről. A különféle fejlesztések dokumentációi a fejlődési naplóba kerülnek. Az információkat a következő intézmény – erdőkertesi általános iskola – felhasználja.
A program azon túl, hogy szakmai kihívás a gyermekek következő életszakaszát alapozza, segíti.

Erdőkertes, 2021.06.28. A program munkatársai

Fejesné Szabó Andrea – Alapozó terapeuta – Andi néni – andinenifejleszto@gmail.com

Lukács Edit – fejlesztőpedagógus – Edit néni – editnenifejleszto@gmail.com

A logopédus, aki a PMPSZ Veresegyházi telephelyéről jár ki hetente 3x

Udvarhelyi Klára – logopédus –Klári néni – pmpsz.udvarhelyi@gmail.com

Csányiné Zalántai Dorottya – gyógypedagógus, dorinenifejleszto@gmail.com

Zelei Éva – TSMT, evaneni2113@gmail.com

Az óvoda környezete, elhelyezkedése, megközelítése

Erdőkertes Pest megyében a gödöllői dombság szélén található Veresegyház közvetlen szomszédságában félúton Gödöllő és Vác között. Vonattal és busszal egyaránt jól megközelíthető, sokan járnak Budapestre naponta dolgozni és tanulni. 

A főváros közelsége, a szép környezet és egészséges levegő sok családot vonz Erdőkertesre. Sok a fiatal, kisgyermekes család, de a korosztályok aránylag kiegyenlítettek. A község közel 8 ezer fős, dinamikusan fejlődik, bár ipari tevékenysége nincs.

Az óvodai csoportszobák berendezése

Csoportszobáink esztétikusak, jól felszereltek. Az új épületünk pedig minden igénynek megfelel, minden csoportban galéria bővíti a játszó helyet.

Az óvoda udvarának jellemzői

Udvaraink jól felszereltek, korszerű, esztétikus, biztonságos fa játékok várják a gyerekeket. A családi nevelést kiegészítő, a szülőkkel szorosan együttműködő óvodai programot készítettünk.

  • Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása.
  • Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által.
  • Óvodai rendezvényeink a családok közösségi életété is gazdagítják.
  • Programunk fejlődés- és nevelés-lélektani alapokra épülve fő feladatának tekinti az óvodás gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételét. Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztésre, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítására helyezzük a hangsúlyt, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.
  • Törekszünk az érzelmi biztonságot adó személyes kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.
  • Számunkra fontos, hogy az óvodai élet egészét jellemezze a nyugodt, egymásra figyelő, kölcsönösen együttműködő, elfogadó, harmonikus, a pozitív tulajdonságokat megerősítő légkör, a családdal való szoros együttműködés.
  • Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat (vallási, nemzetiségi), figyelembe vesszük a napi életszervezésnél a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését. Ezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk.

Óvodai dolgozók