Kedves Szülők!

Bizonyára Önök is tudják, hogy országos pedagógussztrájk lesz október 14-én (pénteken) a köznevelés és közoktatásban kialakult tarthatatlan helyzet miatt.
Az óvodák, iskolák életében egyre több nehézség tapasztalható, ennek pedig a gyermekek a kárvallottjai. Sajnos egyre nehezebb biztosítani a szakképzett munkaerőt, mert országosan sincs elegendő szakember, aki a gyermekek fejlesztéséhez szakszerűen ért.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy óvodánk dolgozói is csatlakoznak a pénteki országos sztrájkhoz.
A sztrájk az alaptörvényben rögzített jog, így sem a pedagógust, sem a szülőt nem érheti retorzió emiatt.
Pénteken a sztrájk alatt a szülő igazoltan otthon tarthatja gyermekét, köszönjük ebben együttműködésüket.

A sztrájk idején csak a 2022. évi V. törvény 14. §-a alapján előírt oktató-nevelő munkát végezzük el. A még elégséges szolgáltatás keretében a gyermekek felügyeletéről az intézmény összevont csoportban gondoskodik.

Köszönjük megértésüket!

Visnovszkyné Bátori Katalin

Fontos változás!

Tisztelt Szülők!

Az étkezés lemondása: megelőző nap délelőtt 11 óráig.
Lemondás módja:
• jelezni a csoportban az óvó néninél
• e-mailben az erdokertesetkezes@gmail.com címen
• telefonon a 0628/595-086 számon
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a következő naptól tudjuk csak a hiányzást figyelembe venni. Mielőtt óvodába jön a gyermek, kérjük étkezési igényét is egy nappal hamarabb délelőtt 11 óráig jelezze, hogy biztosítani tudjuk számára az élelmezést.

Óvoda Vezetőség

2022-2023-as nevelési év rendje

    Az óvodai nevelési év  2022. szeptember 1. -  2023. augusztus 31-ig tart.A szorgalmi időszak 2022. szeptember 1-től 2023. június 15-ig tart.

Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi, téli, tavaszi) a csoportok a létszámtól függően összevontan működnek:

 • őszi szünet 2022. október 29 – november 6-ig

 • téli szünet 2022. december 22 – 2023. január 2-ig

 • tavaszi szünet 2023. április 6 – április 11-ig

A nyári karbantartási szünet a fenntartóval egyeztetett időpontban 3 hét.

Áthelyezett munkanapok: október 15-e szombat (október 31. helyett)

Nevelés nélküli munkanap:

 • október 28. (péntek)

 • 2023. április 5. (szerda)

 • 2023. június 9. (péntek)

Az óvodai beiratkozást a tárgyév április 20-a és május 20-a között kell megtartani. Időpontját legalább 30 nappal a beiratkozás előtt nyilvánosságra hozunk az óvoda honlapján, facebook oldalán és a hirdető táblán.

Óvoda Vezetőség

Felhívás

Szülők számára ügyintézési ügyeletet
keddi (07.19.,07.26.,08.02.) napokon
8.00-12.00 óráig tartunk az

óvoda zárva tartásának (2022.07.18-2022.08.07) ideje alatt.

Kérjük, a halaszthatatlan ügyintézést a
megadott időpontokra időzítsék.

Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető

 

Kedves Szülők!

Tudatjuk Önökkel, hogy a felvételt nyert gyermekek szüleinek

2022. Augusztus 9-én (kedd) 16.30 órától összevont szülői értekezletet tartunk.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Helyszíne: Ki Akarok Nyílni Óvoda (Rákóczi utca 9-11.)
Visnovszkyné Bátori Katalin intézményvezető

Ki Akarok Nyílni Óvoda Beiratkozás 2022/2023-as nevelési évre

Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 27-28. 8:00-17:30 óráig

Óvodakötelesek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.

Nekik 2022. szeptemberétől meg kell kezdeniük óvodai nevelésüket.

Azok a gyermekek, akik augusztus 31. után töltik 3. életévüket csak 2023. szeptemberétől válnak óvodakötelessé.
Amennyiben minden óvodaköteles gyermek felvételre került és marad szabad férőhely, úgy felvehető az a gyermek is, aki december 31-ig tölti be 3. életévét.
Amit hozni kell:
• a gyermek TAJ kártyáját
• lakcímkártyáját
• születési anyakönyvi kivonatát
• oltási könyvét
• a szülő személyi igazolványát

Külön élő szülők esetén szükséges egy nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról.
Ez letölthető óvodánk honlapjáról (www.kertesiovi.hu), vagy átvehető személyesen az óvoda irodáján.
Információ kérhető az óvoda email címén (kiakaroknyilniovoda@gmail.com), illetve telefonon a 06-28/595-086 – os számon.

Várjuk Önöket sok szeretettel!
Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető

Ki akarok nyílni Óvoda – Erdőkertes

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ki akarok nyílni Óvoda

                                                                                                                                Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnovszkyné Bátori Katalin nyújt, a 0628/595-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ki akarok nyílni Óvoda – Erdőkertes címére történő megküldésével (2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Visnovszkyné Bátori Katalin részére a kiakaroknyilniovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Visnovszkyné Bátori Katalin, Pest megye, 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

                                                    A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kertesiovi.hu honlapon szerezhet.

 

 

Étkezés

Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy az étkezés igénylő nyomtatványt kitöltés után az Önkormányzat ügyfélszolgálatán Német Edinának adják le, illetve ha lehetőségük van rá e-mailban is elküldhetik: etkezes@erdokertes.hu, Fontos információ, hogy a diétás étkezést igénylő gyermekek

A dokumentumot az alábbi linken keresztül tudja letölteni:
Étkeztetési dokumentum letöltése

Köszönettel: Visnovszkyné Bátori Katalin intézményvezető

Szeretettel köszöntöm leendő Kiscsoportosaimat és Szüleiket! Zarándiné Kovács Nikolett vagyok. Férjemmel és két gyermekemmel Erdőkertesen élek. A szarvasi Gál Ferenc Egyetemen végeztem óvodapedagógusként, jelenleg a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola mesterszakos hallgatója vagyok. A Ki Akarok Nyílni Óvoda csapatának 2017 óta vagyok én is tagja. Csoportom a Szivárvány csoport, mely jelenleg mini csoport, szeptembertől leszünk kiscsoportosak. Nevelői munkánkat a gyermekközpontúság, tevékenységközpontúság és értékközpontúság jellemzi. Csoportunkban kiemelten fontos szerepet kap a szabad játék mellett a spontán játékos tapasztalatszerzés, valamint a biztonságos, szeretetteljes légkörben való önállóságra nevelés. Várom szeretettel a hozzánk érkező gyermekeket! Niki néni

Szeretettel köszöntöm a leendő kiscsoportosok szüleit! Tóth Sándorné vagyok - a gyerekeknek Saci néni - a Szivárvány csoport egyik óvónénije. Gödöllőn élek és 2 felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Pályámat dajkaként kezdtem, majd egy hosszabb kitérő után (amit a telekommunikációban töltöttem el) 2011-ben végeztem Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán óvodapedagógusként. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen óvodai csoportunk a természethez közel helyezkedik el. Ennek köszönhetően a gyermekek gyakran találkozhatnak különféle állatokkal - őzekkel, mókusokkal, madarakkal -, továbbá mi is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megtanítsuk a gyermekeket a természet szeretetére, az állatok gondozására, etetésére. Igyekszünk sok időt tölteni a szabadban, gyakoriak nálunk a zenés-táncos foglalkozások, valamint a különféle kézműves tevékenységek. Minden gyermeket a saját képességeihez, tudásához mérten, differenciáltan fejlesztünk, mindeközben pedig egy szeretetteljes, biztonságos légkört biztosítunk számukra.

Szalai-Bajzák Erika vagyok. 1990-ben végeztem a Bem József Óvónői Szakközépiskolában, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szakán szereztem diplomát. Egy lányom és egy unokám van. Férjemmel 2018.-ban választottuk Erdőkertest új otthonunknak, abban az évben csatlakoztam a Ki akarok nyílni Óvoda csapatához. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a differenciálásra, egyéni bánásmód alkalmazására, a gyermekek személyiségének megismerésére. Hiszem, hogy szeretettel minden gyermekhez megtalálom a kulcsot. Csoportomra a családias, nyugodt, biztonságot adó, kreatív, szeretetteljes, egymás másságát elfogadó légkör jellemző. Célom, hogy a rám bízott gyerekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék egymást, az őket körülvevő világot. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Remélem, hogy a leendő kis Nyitnikék szívesen jönnek majd óvodába.

Molnár Jánosné (Nagy Edit) vagyok. Erdélyben Kovásznán születtem,1990 óta élek Erdőkertesen férjemmel. Szarvason a Tessedik Sámuel Főiskola nemzeti óvodapedagógus szakon végeztem 2005-ben majd tanulmányaimat tovább folytatva 2016-ban Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatás Intézményvezetői szakon végeztem. 2005 -2016-ig a katica csoportban, 2017-ben a napraforgó csoportban dolgoztam. 2018-tól a csigacsoportban vagyok óvodapedagógus. Eddigi pályám során végigkísért a nyugodt, bizalomteljes környezet kialakítása, melyben minden kisgyereknek lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaga lehessen. Fontos számomra a jó közösség ki alakítása, hogy a gyerekek elfogadják egymást és tudjanak együtt játszani. Szeretek kézműveskedni, énekelni, mozgásos játékokat játszani és mindezt igyekszem átadni a gyerekeknek is. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolattartást. Maria Montessori idézet ami a munkámat végig kíséri. „Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.” Szeretettel várom a gyerekeket.

Domán- Baranya Kinga vagyok. Erdőkertesen lakom férjemmel és két kislányunkkal. Óvodapedagógusi diplomát 2006-ban szereztem, Hajdúböszörményben. A Ki Akarok Nyílni Óvodában 2016 - óta dolgozom. Időközben szakvizsgát szereztem differenciált fejlesztő területen.  Kiemelten fontos számomra a gyerekek egyéni sajátosságainak megismerése, tiszteletben tartása. Nagy hangsúlyt fektetek a szülőkkel való közvetlen kapcsolat kialakítására és a csoportban vidám, szeretetteljes légkör biztosítására.  Hiszem, hogy a JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és egyben leginkább fejlesztő, mással nem helyettesíthető tevékenysége és az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.  Nagy szeretettel várom a leendő kis óvodásokat a Katica csoportba! 

Madarné Platenik Ilona vagyok, a Katica csoport óvó nénije. Három éves korom óta Erdőkertesen élek, ide jártam általános iskolába. Itt alapítottunk családot is, két felnőtt fiam van. Amikor pályaválasztásra készültem nem volt kérdés, hogy az óvónő képzőbe jelentkezem, hiszen óvodás korom óta ez szerettem volna lenni. Csoportunkban olyan családias, befogadó, hívogató légkört alakítunk ki, ahol jól érzi magát minden gyermek. Szeretek mesélni, énekelni, kézműveskedni, mozogni, körjátékozni, kirándulni, sétálni. Munkámban a hagyományos értékrendet képviselem. Vallom, hogy nyugodt, békés környezet szükséges ahhoz, hogy ebben a gyors tempójú világban képesek legyenek figyelni, ismereteket befogadni, elmélyülten játszani. Befogadó szeretettel várom a leendő óvodásainkat.

 

Tájékoztató a tanköteles korú gyermekek szülei számára

A 2011. CXC. számú Köznevelési törvény értelmében, minden olyan gyermek, aki 2021. augusztus 31.-ig betölti 6. életévét, köteles szeptember 1.-től megkezdeni iskolai tanulmányait.

Számukra a tavaszi beiratkozásra az óvoda NEM állít ki semmilyen nyomtatványt iskolaérettségükről.

Azok a gyermekek, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, mely tartalmazza a „további 1 év óvodai nevelést javaslunk” mondatot, ők automatikusan maradnak az óvodában. Ebben az esetben a szülőnek semmilyen teendője nincs! Fontos, hogy ezen szülők nem dönthetnek másként, nem írathatják be gyermeküket iskolába. Központi rendszerbe kerül a szakértői vélemény javaslata, ezért egy iskolába (állami, alapítványi, magán..stb.) sem tudják felvenni a gyermekeket egész Magyarország területén.

Azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy gyermekük számára fontos lenne további 1 évig óvodai nevelésben maradnia, ők az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) tudják kérvényezni azt. Erre a célra használt felület 2021. január 01-én nyílik meg (előbb nem tudják kérvényezni) és 2021. január 15-én 24-00 órakor zárul. Eddig az időpontig van lehetőségük feltölteni kérelmüket és aztán postára adni. (Szintén 2021. január 15-ig fel kell adni, különben az Oktatási Hivatal már nem fogadja el).

Ehhez a kérelemhez csatolni lehet:

 • szülő indoklása
 • esetleges orvosi szakvélemény, mely bizonyítja, hogy a gyermek egészségügyileg alkalmatlan az iskola megkezdésére
 • elindított, de le nem zárt szakértői vizsgálat dokumentumai
 • óvodapedagógusi vélemény
 • minden olyan dokumentum, melyet a szülő indokoltnak tart

December hónapban minden érintett szülőt fogadóóra keretében (jelen helyzetben online módon) tájékoztatják az óvodapedagógusok a gyermekük fejlettségi szintjéről.

Fontos!

Bármelyik eset áll is fenn (kérelmet nyújtanak be, iskolát szeretnék elkezdeni, szakértői véleménnyel rendelkeznek), az Oktatási Hivatal döntése nem változtatható meg!

Erdőkertes, 2020. 11. 26.                                     Visnovszkyné Bátori Katalin

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁBA JÁRÁS KÖTELEZETTSÉG ALÓLI FELMENTÉSÉRŐL VÁLTOZÁS 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.

NKt. 8.§ (2) „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

Kormányhivatal elérhetőségei:

Adó rendelkezés

Kérjük támogassa Adója 1%-ával a "KI AKAROK NYÍLNI" óvodai alapítványt.

Számlaszám: Veresegyház és V. Takarékszövetkezet 660-00042-100-16044

Ha Ön kapott rendelkező nyilatkozatot adócsomagjában, vagy elektronikusan tölti ki bevallását, akkor a társadalmi szervezeteknek szóló rendelkező nyilatkozaton a következő adószámot szerepeltesse:

Adószám: 18673199-1-13

Ha Önnek még nincs rendelkező nyilatkozata, honlapunkról letöltheti az alapítvány javára kitöltött példányt.
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Támogatását előre is köszönjük!

Ovibuli

Szeptember 28-án őszindító óvodai mulatság került megrendezésre óvodánkban. Külön örömünkre szolgált, hogy sok család részt tudott venni és együtt töltöttük ezt a délutánt. Két légvárban is ugrálhattak a mozgékonyabbak. Az egész program alatt csillámtetoválást és arcfestést készítettek kollágáink. A büfében pedig a csoportok által készített süteményekkel és a szülők által felajánlott üdítőkkel vártuk a vendégeket. A jó időnek köszönhetően a programot az udvaron táncházzal zártuk, ahol kicsik és nagyok felszabadultan szórakozhattak.

Zöld óvoda

Óvodánk 2015. novemberében nyerte el a Zöld Óvoda címet, amire büszkék vagyunk. A pályázatunk benyújtását több éves kiemelt környezeti nevelői munka előzte meg. Nevelő testületünk célul tűzte ki a természetvédő és óvó magatartás megalapozását. A környezeti nevelés létfontosságú a természeti környezet megőrzése szempontjából.

Bővebben