Ki Akarok Nyílni Óvoda

Ki Akarok Nyílni Óvoda
Beiratkozás
2023/2024-es nevelési évre

Beiratkozás időpontja: 2023. 04. 20-21. 7:00-17:00 óráig

Óvodakötelesek azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.

Nekik 2023. szeptemberétől meg kell kezdeniük óvodai nevelésüket.

Azok a gyermekek, akik augusztus 31. után töltik 3. életévüket csak 2024. szeptemberétől válnak óvodakötelessé.
Amennyiben minden óvodaköteles gyermek felvételre került és marad szabad férőhely, úgy felvehető az a gyermek is, aki december 31-ig tölti be 3. életévét.
Amit hozni kell:

• a gyermek TAJ kártyáját
• lakcímkártyáját
• születési anyakönyvi kivonatát
• oltási könyvét
• a szülő személyi igazolványát

Családi pótlék dokumentum

Külön élő szülők esetén szükséges egy nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról. Ez letölthető óvodánk honlapjáról (www.kertesiovi.hu), vagy átvehető személyesen az óvoda irodáján.
Információ kérhető az óvoda email címén (kiakaroknyilniovoda@gmail.com), illetve telefonon a 06-28/595-086 – os számon.

Várjuk Önöket sok szeretettel!
Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető
Fontos változás!

Tisztelt Szülők!

Az étkezés lemondása: megelőző nap délelőtt 11 óráig.
Lemondás módja:
• e-mailben az ovodaetkezes@erdokertes.hu címen
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a következő naptól tudjuk csak a hiányzást figyelembe venni.
Mielőtt óvodába jön a gyermek, kérjük étkezési igényét is egy nappal hamarabb délelőtt 11 óráig jelezze, hogy biztosítani tudjuk számára az élelmezést.

Óvoda Vezetőség

2023-2024-es nevelési év rendje

Az
óvodai nevelési év 

2023. szeptember
1. –
 2024. augusztus
31-ig
 tart.

A
szorgalmi időszak 2023. szeptember 1-től 2024. június 15-ig tart.

Az
iskolai szünetek ideje alatt (őszi, téli, tavaszi) a csoportok a
létszámtól függően összevontan működnek:

 • őszi
  szünet 2023. október 27 – november 5-ig

 • téli
  szünet 2023. december 20 – 2024. január 7-ig

 • tavaszi
  szünet 2024. március 28 – április 7-ig

A
nyári karbantartási szünet a fenntartóval egyeztetett időpontban
3 hét.

Áthelyezett
munkanapok: augusztus 3-a szombat (augusztus 19. helyett)

Nevelés
nélküli munkanap:

 • 2023. október 27. (péntek)

 • 2024.

 • 2024.

Az
óvodai beiratkozást a tárgyév április 20-a és május 20-a
között kell megtartani. Időpontját legalább 30 nappal a
beiratkozás előtt nyilvánosságra hozunk az óvoda honlapján,
facebook oldalán és a hirdető táblán.

Óvoda Vezetőség
Molnár Jánosné (Nagy Edit) vagyok. Erdélyben Kovásznán születtem,1990 óta élek Erdőkertesen férjemmel. Szarvason a Tessedik Sámuel Főiskola nemzeti óvodapedagógus szakon végeztem 2005-ben majd tanulmányaimat tovább folytatva 2016-ban Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatás Intézményvezetői szakon végeztem. 2005 -2016-ig a katica csoportban, 2017-ben a napraforgó csoportban dolgoztam. 2018-tól a csigacsoportban vagyok óvodapedagógus. Eddigi pályám során végigkísért a nyugodt, bizalomteljes környezet kialakítása, melyben minden kisgyereknek lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaga lehessen. Fontos számomra a jó közösség ki alakítása, hogy a gyerekek elfogadják egymást és tudjanak együtt játszani. Szeretek kézműveskedni, énekelni, mozgásos játékokat játszani és mindezt igyekszem átadni a gyerekeknek is. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolattartást. Maria Montessori idézet ami a munkámat végig kíséri.
„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”
Szeretettel várom a gyerekeket.

Madarné Platenik Ilona vagyok, a Katica csoport óvó nénije. Három éves korom óta Erdőkertesen élek, ide jártam általános iskolába. Itt alapítottunk családot is, két felnőtt fiam van. Amikor pályaválasztásra készültem nem volt kérdés, hogy az óvónő képzőbe jelentkezem, hiszen óvodás korom óta ez szerettem volna lenni. Csoportunkban olyan családias, befogadó, hívogató légkört alakítunk ki, ahol jól érzi magát minden gyermek. Szeretek mesélni, énekelni, kézműveskedni, mozogni, körjátékozni, kirándulni, sétálni. Munkámban a hagyományos értékrendet képviselem. Vallom, hogy nyugodt, békés környezet szükséges ahhoz, hogy ebben a gyors tempójú világban képesek legyenek figyelni, ismereteket befogadni, elmélyülten játszani.
Befogadó szeretettel várom a leendő óvodásainkat.

Tájékoztató a tanköteles korú gyermekek szülei számára

A 2011. CXC. számú Köznevelési törvény értelmében, minden olyan gyermek, aki 2024. augusztus 31.-ig betölti 6. életévét, köteles szeptember 1.-től megkezdeni iskolai tanulmányait.

Számukra a tavaszi beiratkozásra az óvoda NEM állít ki semmilyen nyomtatványt iskolaérettségükről.

Azok a gyermekek, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, mely tartalmazza a „további 1 év óvodai nevelést javaslunk” mondatot, ők automatikusan maradnak az óvodában. Ebben az esetben a szülőnek semmilyen teendője nincs! Fontos, hogy ezen szülők nem dönthetnek másként, nem írathatják be gyermeküket iskolába. Központi rendszerbe kerül a szakértői vélemény javaslata, ezért egy iskolába (állami, alapítványi, magán..stb.) sem tudják felvenni a gyermekeket egész Magyarország területén.

Azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy gyermekük számára fontos lenne további 1 évig óvodai nevelésben maradnia, ők az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) tudják kérvényezni azt. Erre a célra használt felület 2024. január 01-én nyílik meg (előbb nem tudják kérvényezni).

Ehhez a kérelemhez csatolni lehet:

 • szülő indoklása
 • esetleges orvosi szakvélemény, mely bizonyítja, hogy a gyermek egészségügyileg alkalmatlan az iskola megkezdésére
 • elindított, de le nem zárt szakértői vizsgálat dokumentumai
 • óvodapedagógusi vélemény
 • minden olyan dokumentum, melyet a szülő indokoltnak tart

December hónapban minden érintett szülőt fogadóóra keretében (jelen helyzetben online módon) tájékoztatják az óvodapedagógusok a gyermekük fejlettségi szintjéről.

Fontos!

Bármelyik eset áll is fenn (kérelmet nyújtanak be, iskolát szeretnék elkezdeni, szakértői véleménnyel rendelkeznek), az Oktatási Hivatal döntése nem változtatható meg!

Erdőkertes, 2024. 09. 22.                                     Óvoda vezetőség

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁBA JÁRÁS KÖTELEZETTSÉG ALÓLI FELMENTÉSÉRŐL VÁLTOZÁS 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.

NKt. 8.§ (2) „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

Kormányhivatal elérhetőségei:

 • cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.
 • telefon: 0628/512-440
 • e-mail: godollo@pest.gov.hu

Adó rendelkezés

Kérjük támogassa Adója 1%-ával a “KI AKAROK NYÍLNI” óvodai alapítványt.

Számlaszám: Veresegyház és V. Takarékszövetkezet 660-00042-100-16044

Ha Ön kapott rendelkező nyilatkozatot adócsomagjában, vagy elektronikusan tölti ki bevallását, akkor a társadalmi szervezeteknek szóló rendelkező nyilatkozaton a következő adószámot szerepeltesse:

Adószám: 18673199-1-13

Ha Önnek még nincs rendelkező nyilatkozata, honlapunkról letöltheti az alapítvány javára kitöltött példányt.

A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Támogatását előre is köszönjük!

Ovibuli

Szeptember 28-án őszindító óvodai mulatság került megrendezésre óvodánkban. Külön örömünkre szolgált, hogy sok család részt tudott venni és együtt töltöttük ezt a délutánt. Két légvárban is ugrálhattak a mozgékonyabbak. Az egész program alatt csillámtetoválást és arcfestést készítettek kollágáink. A büfében pedig a csoportok által készített süteményekkel és a szülők által felajánlott üdítőkkel vártuk a vendégeket. A jó időnek köszönhetően a programot az udvaron táncházzal zártuk, ahol kicsik és nagyok felszabadultan szórakozhattak.