Kedves Szülők

Tudatjuk
Önökkel, hogy a felvételt nyert és új csoportba kerülő gyermekek szüleinek 2021. augusztus 16-án (hétfő) 17.00 órától összevont szülői értekezletet tartunk.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Helyszíne: Ki Akarok Nyílni Óvoda (Rákóczi utca 9-11.)


Visnovszkyné Bátori Katalin

intézményvezető

BEIRATKOZÁS

Kérjük Önöket, akik a személyes beiratkozást választják, legyenek kedvesek legkésőbb 2021.04.26 15.00-ig az óvoda 0628/595-086-os telefon számán időpontot kérni a beiratkozásra.

A nagyobb tömeg elkerülése érdekében a beiratkozókat negyed órás beosztással tudjuk fogadni. A személyes beiratkozás az óvoda udvarának bejáratánál, szabad téren lesz.

Megértésüket és együtt működésüket köszönjük.

Szeretettel köszöntöm a leendő kiscsoportosokat!Hacskóné Bezzeg Alexandra vagyok. 2016-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen óvónőként. Három éve élek Erdőkertesen, 2020. szeptemberben a negyedik nevelési évemet kezdtem óvodapedagógusként a helyi óvodában. Számomra kiemelten fontos a kommunikáció, a problémamegoldó képesség fejlesztése, a biztonságos, szeretetteljes légkörben megvalósuló játékosi tanulás lehetőségének biztosítása. Várom szeretettel a leendő Bóbitásokat! Szandi néni

Szeretettel köszöntöm a leendő kiscsoportosokat!Hegedüsné Barna Szilvia vagyok, a gyerekeknek Szilvi néni. 47 éves vagyok, Veresegyházon élek 3 gyermekes édesanyaként. Több, mint 10 évet dolgoztam irodai munkakörökben multinacionális vállalatoknál, főleg személyügyi területen, de a gyermekek iránti vonzalmam és tenni akarásom arra sarkallt, hogy pályát módosítsak. Óvodapedagógusi diplomát tavaly, 2020 nyarán szereztem, s másfél éve dolgozom az erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvodában. Egy évet a Napraforgó nagycsoportosaival töltöttem pedagógiai asszisztensként, jelenleg két csoportban – a Süni nagycsoportban és a Bóbita mini csoportban - dolgozom óvó néniként. Pedagógiai elvemet az alábbi írás is kifejezi: "A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű." Fontosnak tartom a gyermekekkel kibontakozó személyes, egyéni, meghitt kapcsolatot, melyben a gyermek a saját ritmusában tud fejlődni. Hiszem, hogy sok-sok dicsérettel, bátorítással, az erősségei kihangsúlyozásával és fejlesztésével tudom leghatékonyabban támogatni ezt a folyamatot. Az óvodai tevékenységek mindegyikét fontosnak tartom. Szívesen mondok mesét, mondókázok, énekelek, alkotok a gyerekekkel, s mindemellett úgy gondolom, a szabad játék és mozgás óvodás életkorban elengedhetetlen számukra. Igyekszem minél több időt szabad levegőn tölteni velük. Gyermekeiket nagy-nagy szeretettel várom jövőre is!

1991-ben kezdtem dolgozni óvodapedagógusként, az erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvodában – első munkahelyem. A Pitypang csoportban dolgozom, jelenleg homogén (egy életkorú) kiscsoportunk van, szeptembertől középső csoportosok leszünk.Az óvodás korú gyerekek életében elengedhetetlen a játékos keretek között való „tanulás”, mert számukra észrevétlenül történik. Fontosnak tartom a gyerekekhez való hozzáállásomban a képességük szerinti nevelésüket, az egyéni bánásmód alkalmazását, minden gyermeket ön magához mérten fejleszteni. Nevelési elvem a következetesség, mindezt odafigyeléssel, szeretetteljes légkörben megoldva. A gyerekekkel való jó kapcsolat kialakítását szem előtt tartom az érzelmi biztonság megteremtéséhez. Törekszem a jó hangulatú, egymást segítő, tisztelő, szerető csoportlégkör kialakítására a 2-3 év során, amelyet együtt töltünk az óvodában. Szeretettel várjuk a még csoportunkba érkező leendő középső csoportos gyermekeket. Melinda néni

Szeretettel köszöntöm az új kiscsoportosainkat.Erősné Stark Katalin vagyok, a Süni csoport óvó nénije. 20 éve élek Erdőkertesen és ugyanannyi ideje dolgozom, a Ki Akarok Nyílni Óvodában óvodapedagógusként.Diplomámat 1992-ben szereztem. Négy gyermek édesanyja vagyok, akikből hárman a kitűzött céljaik felé tartanak, felnőttként önálló életet élnek. Két lányom és két fiam van, a legidősebb 35 a legfiatalabb 14 éves, így elmondhatom, hogy jelen vagyok a különböző életkori örömök, problémák át élésénél. Fontosnak tartom, hogy nevelő munkámban jelen legyen a szeretet, bizalom, elfogadás, következetesség, vidámság, humor, türelem, egymás iránti tisztelet. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek az egészséges életmód megalapozására, természet iránti szeretet és tisztelet kibontakoztatására. Csoportommal rendszeresek a hosszabb-rövidebb séták a településünk területére. Kiscsoportosokként is aktív részese szeretnék lenni a közös óvodai programoknak, részt kívánok venni a gyerekekkel különböző, életkoruknak megfelelő előadásokon, rendezvényeken. Szeretem a magyar népzenét, népdalokat, zenei foglalkozásokat, sokat énekelünk a gyerekekkel. Hiszem, hogy a gyerekeket csak szeretettel lehet jól nevelni, és hogy jól neveltük-e az ott köszön vissza, ha óvodásaink felnőtt korban is megismernek az utcán és mosolyogva köszönnek ránk. Várjuk Őket sok szeretettel a Süni csoportba. Kati néni

Sok szeretettel üdvözlöm leendő kiscsoportosaimat és Szüleiket!Komantinger Zsuzsanna vagyok, Zsuzsi néni a Napraforgó csoport óvó nénije. Immár 38. éve terelgetem, nevelgetem a 3-7 éves korú gyermekeket. Két saját, felnőtt gyermekem és két kis unokám is van. Dadus nénimmel, Kiss Györgyné Kati nénivel közösen úgy alakítottuk ki a csoportszobát, hogy kicsinyeink minél otthonosabban érezhessék magukat. Sok színes játékszer, barkácsoló eszköz, gyurma, fejlesztő játék várja a gyermekeket. Szívesen tartózkodunk a szabadban, nem csak saját teraszunkon, az udvaron, de – ha már ügyesen tudnak majd közlekedni párban – a faluban is szeretünk sétálni, felfedezni a gondozott kertek adta, színes, érdekes látványt: növényeket, állatokat. Csoportunknak is van saját állatkája, egy dzsungáriai törpe hörcsög, Hörike augusztusban lesz két éves. Kati nénivel együtt szívesen barkácsolunk: festünk, gyurmázunk, folyamatosan szépítjük csoportszobánkat, öltözőnket, a folyosót, vagy akár az udvart. Hagyománnyá vált nálunk a gyermekek születésnapjának közös megünneplése, ilyenkor játéktortával, kis ajándékkal, verssel (amit meg fogunk tanulni közösen), énekkel köszöntjük fel az ünnepeltet. Napirendünket úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek fő tevékenységére, a játékra elegendő idő jusson a teremben és a szabad levegőn egyaránt. Csoportunk szokás- és szabályrendszere biztonságot ad kicsinyeink számára. Igyekszünk minden egyes kisgyermeket a saját ütemében, a saját képességeihez, adottságaihoz mérten komplex módon fejleszteni, hogy majd 3-4 év múlva éretten mehessen át az iskolába. Várjuk hát Őket sok-sok szeretettel a Napraforgó csoportba!Zsuzsi néni

Podráczkiné Mecséri Katalin, Kata néni vagyok; 16 éve diplomáztam a zsámbéki főiskolán. Közben 2 gyermekem született, mindketten alsó tagozatosok. A csoportom a Pitypang csoport, amely egyelőre kiscsoport, ősszel már középsősök leszünk. Munkám során fontosnak tartom, hogy a rám bízott gyerekek sokoldalú, vidám, kiegyensúlyozott nagycsoportosokká váljanak. Számomra fontos a családias, nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása. Szüleinkkel igyekszem egy egymást támogató, bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani. Sok-sok szeretettel várom a csoportba érkező gyermekeket.Kata néni

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának határozata alapján engedélyezett a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás hagyományos, személyes megjelenéssel járó lebonyolítása. Emellett lehetőségük van személyes megjelenés nélkül, digitálisan megküldeni a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. A súlyosbodó járvány helyez miatt kérjük, akinek lehetősége van rá, éljen a digitális beiratkozás lehetőségével. Beiratkozás kijelölt dátuma:

2021. április 28. 8.00-17.30

2021. április 29. 8.00-17.30

Az e-mailban küldött jelentkezéseket is ezeken a napokon várjuk!

Szükséges dokumentumok:
Vedőnő által véleményezett szülői nyilatkozat
Szülői nyilatkozat
HEP tájékoztató
Adatlap óvodai beiratkozáshoz
Szülői nyilatkozat HEP program
Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről

Beiratkozáshoz kérjük, hogy az óvodánk kiakaroknyilniovoda@gmail.com e-mail címét használják.

Köszönettel, Visnovszkyné Bátori Katalin intézményvezető

Ami szükséges a beiratkozáshoz:

 • gyermek lakcímkártyája

 • gyermek TAJ kártyája

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • gyermek oltási kiskönyve

 • szülő személyigazolványa és lakcímkártyája

 • elvált vagy külön élő szülők esetén, ha közös felügyelettel rendelkeznek, akkor egy beleegyező nyilatkozat azon szülőtől, aki külön él a gyermektől

Tájékoztató a tanköteles korú gyermekek szülei számára

A 2011. CXC. számú Köznevelési törvény értelmében, minden olyan gyermek, aki 2021. augusztus 31.-ig betölti 6. életévét, köteles szeptember 1.-től megkezdeni iskolai tanulmányait.

Számukra a tavaszi beiratkozásra az óvoda NEM állít ki semmilyen nyomtatványt iskolaérettségükről.

Azok a gyermekek, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, mely tartalmazza a „további 1 év óvodai nevelést javaslunk” mondatot, ők automatikusan maradnak az óvodában. Ebben az esetben a szülőnek semmilyen teendője nincs! Fontos, hogy ezen szülők nem dönthetnek másként, nem írathatják be gyermeküket iskolába. Központi rendszerbe kerül a szakértői vélemény javaslata, ezért egy iskolába (állami, alapítványi, magán..stb.) sem tudják felvenni a gyermekeket egész Magyarország területén.

Azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy gyermekük számára fontos lenne további 1 évig óvodai nevelésben maradnia, ők az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) tudják kérvényezni azt. Erre a célra használt felület 2021. január 01-én nyílik meg (előbb nem tudják kérvényezni) és 2021. január 15-én 24-00 órakor zárul. Eddig az időpontig van lehetőségük feltölteni kérelmüket és aztán postára adni. (Szintén 2021. január 15-ig fel kell adni, különben az Oktatási Hivatal már nem fogadja el).

Ehhez a kérelemhez csatolni lehet:

 • szülő indoklása
 • esetleges orvosi szakvélemény, mely bizonyítja, hogy a gyermek egészségügyileg alkalmatlan az iskola megkezdésére
 • elindított, de le nem zárt szakértői vizsgálat dokumentumai
 • óvodapedagógusi vélemény
 • minden olyan dokumentum, melyet a szülő indokoltnak tart

December hónapban minden érintett szülőt fogadóóra keretében (jelen helyzetben online módon) tájékoztatják az óvodapedagógusok a gyermekük fejlettségi szintjéről.

Fontos!

Bármelyik eset áll is fenn (kérelmet nyújtanak be, iskolát szeretnék elkezdeni, szakértői véleménnyel rendelkeznek), az Oktatási Hivatal döntése nem változtatható meg!

Erdőkertes, 2020. 11. 26.                                     Visnovszkyné Bátori Katalin

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁBA JÁRÁS KÖTELEZETTSÉG ALÓLI FELMENTÉSÉRŐL VÁLTOZÁS 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.

NKt. 8.§ (2) „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

Kormányhivatal elérhetőségei:

Adó rendelkezés

Kérjük támogassa Adója 1%-ával a "KI AKAROK NYÍLNI" óvodai alapítványt.

Számlaszám: Veresegyház és V. Takarékszövetkezet 660-00042-100-16044

Ha Ön kapott rendelkező nyilatkozatot adócsomagjában, vagy elektronikusan tölti ki bevallását, akkor a társadalmi szervezeteknek szóló rendelkező nyilatkozaton a következő adószámot szerepeltesse:

Adószám: 18673199-1-13

Ha Önnek még nincs rendelkező nyilatkozata, honlapunkról letöltheti az alapítvány javára kitöltött példányt.
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Támogatását előre is köszönjük!

Ovibuli

Szeptember 28-án őszindító óvodai mulatság került megrendezésre óvodánkban. Külön örömünkre szolgált, hogy sok család részt tudott venni és együtt töltöttük ezt a délutánt. Két légvárban is ugrálhattak a mozgékonyabbak. Az egész program alatt csillámtetoválást és arcfestést készítettek kollágáink. A büfében pedig a csoportok által készített süteményekkel és a szülők által felajánlott üdítőkkel vártuk a vendégeket. A jó időnek köszönhetően a programot az udvaron táncházzal zártuk, ahol kicsik és nagyok felszabadultan szórakozhattak.

Zöld óvoda

Óvodánk 2015. novemberében nyerte el a Zöld Óvoda címet, amire büszkék vagyunk. A pályázatunk benyújtását több éves kiemelt környezeti nevelői munka előzte meg. Nevelő testületünk célul tűzte ki a természetvédő és óvó magatartás megalapozását. A környezeti nevelés létfontosságú a természeti környezet megőrzése szempontjából.

Bővebben