Főoldal

Zöld óvoda

 

Tájékoztató a tanköteles korú gyermekek szülei számára

A 2011. CXC. számú Köznevelési törvény értelmében, minden olyan gyermek, aki 2021. augusztus 31.-ig betölti 6. életévét, köteles szeptember 1.-től megkezdeni iskolai tanulmányait.

Számukra a tavaszi beiratkozásra az óvoda NEM állít ki semmilyen nyomtatványt iskolaérettségükről.

Azok a gyermekek, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, mely tartalmazza a „további 1 év óvodai nevelést javaslunk” mondatot, ők automatikusan maradnak az óvodában. Ebben az esetben a szülőnek semmilyen teendője nincs! Fontos, hogy ezen szülők nem dönthetnek másként, nem írathatják be gyermeküket iskolába. Központi rendszerbe kerül a szakértői vélemény javaslata, ezért egy iskolába (állami, alapítványi, magán..stb.) sem tudják felvenni a gyermekeket egész Magyarország területén.

Azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy gyermekük számára fontos lenne további 1 évig óvodai nevelésben maradnia, ők az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) tudják kérvényezni azt. Erre a célra használt felület 2021. január 01-én nyílik meg (előbb nem tudják kérvényezni) és 2021. január 15-én 24-00 órakor zárul. Eddig az időpontig van lehetőségük feltölteni kérelmüket és aztán postára adni. (Szintén 2021. január 15-ig fel kell adni, különben az Oktatási Hivatal már nem fogadja el).

Ehhez a kérelemhez csatolni lehet:

 • szülő indoklása
 • esetleges orvosi szakvélemény, mely bizonyítja, hogy a gyermek egészségügyileg alkalmatlan az iskola megkezdésére
 • elindított, de le nem zárt szakértői vizsgálat dokumentumai
 • óvodapedagógusi vélemény
 • minden olyan dokumentum, melyet a szülő indokoltnak tart

December hónapban minden érintett szülőt fogadóóra keretében (jelen helyzetben online módon) tájékoztatják az óvodapedagógusok a gyermekük fejlettségi szintjéről.

Fontos!

Bármelyik eset áll is fenn (kérelmet nyújtanak be, iskolát szeretnék elkezdeni, szakértői véleménnyel rendelkeznek), az Oktatási Hivatal döntése nem változtatható meg!

Erdőkertes, 2020. 11. 26.                                     Visnovszkyné Bátori Katalin

   Kedves Szülők!

Tudatjuk Önökkel, hogy a felvételt nyert és

új csoportba kerülő gyermekek szüleinek 2020. augusztus 6-án (csütörtök) 16.30 órától

összevont szülői értekezletet tartunk.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Helyszíne: Ki Akarok Nyílni Óvoda (Rákóczi utca 9-11.) tornaterme.

Visnovszkyné Bátori Katalin

                  intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentumokat a következő linken keresztül tudja elérni:

Beiratkozás szándéknyilatkozat

Nyilatkozat körzeten kívüli óvodába iratásról

Fontos Közlemény!

Tisztelt Szülők!

2020 Április 7-re meghirdetett Szülők Iskolája Fejleszt, vagy rombol?

A képernyő és az internet hatásai

 A függőség kialakulása és megoldásaink című előadás

a rendkívüli helyzet kialakulása miatt ELMARAD.

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelt Szülők

2020 Április 2-ra meghirdetett nyílt nap a rendkívülihelyzet kialakulása miatt ELMARAD

Megértésüket köszönjük!


Szülők Iskolája

Áprilisi ingyenes előadása szülők részére

Fejleszt, vagy rombol?
A képernyő és az internet hatásai
A függőség kialakulása és megoldásaink

címmel előadást tart

Uzsalyné Pécsi Rita
főiskolai docens, neveléskutató

 • A képernyőzés és a fejlődő idegrendszer
 • Életkorhoz illő használat
 • Hogyan válik valaki függővé?
 • A Patkány Hotel kísérlet
 • Közösségi média: kapcsolat vagy illúzió?
 • Van védelem? Tanítható?
 • Mire való a gép? Mire való az agy?

Időpont: 2020. április 7. 17.00-18.30

Helyszín: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár

Az előadás ideje alatt gyermekeik számára kézműves foglalkozást szervezünk.

Számítunk megjelenésükre.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁBA JÁRÁS KÖTELEZETTSÉG ALÓLI FELMENTÉSÉRŐL VÁLTOZÁS 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.

NKt. 8.§ (2) „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

Kormányhivatal elérhetőségei:

 

 

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy óvodánk nyári zárva tartását a Képviselő Testület 2020. július 6. – 24. határozta meg. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Visnovszkyné Bátori Katalin - óvodavezető

Kedves Szülők!

Az óvodába készülő gyermekek szülei számára nyílt napot tartunk: 2020. április 2-án, csütörtökön Kérem a kedves érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat személyesen vagy telefonon (06- 28/595-086) előre jelezni szíveskedjenek legkésőbb március 31. keddig.

Visnovszkyné Bátori Katalin - óvodavezető

Adó rendelkezés

Kérjük támogassa Adója 1%-ával a "KI AKAROK NYÍLNI" óvodai alapítványt.

Számlaszám: Veresegyház és V. Takarékszövetkezet 660-00042-100-16044

Ha Ön kapott rendelkező nyilatkozatot adócsomagjában, vagy elektronikusan tölti ki bevallását, akkor a társadalmi szervezeteknek szóló rendelkező nyilatkozaton a következő adószámot szerepeltesse:

Adószám: 18673199-1-13

Ha Önnek még nincs rendelkező nyilatkozata, honlapunkról letöltheti az alapítvány javára kitöltött példányt.
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Támogatását előre is köszönjük!

Ovibuli

Szeptember 28-án őszindító óvodai mulatság került megrendezésre óvodánkban. Külön örömünkre szolgált, hogy sok család részt tudott venni és együtt töltöttük ezt a délutánt. Két légvárban is ugrálhattak a mozgékonyabbak. Az egész program alatt csillámtetoválást és arcfestést készítettek kollágáink. A büfében pedig a csoportok által készített süteményekkel és a szülők által felajánlott üdítőkkel vártuk a vendégeket. A jó időnek köszönhetően a programot az udvaron táncházzal zártuk, ahol kicsik és nagyok felszabadultan szórakozhattak.

Zöld óvoda

Óvodánk 2015. novemberében nyerte el a Zöld Óvoda címet, amire büszkék vagyunk. A pályázatunk benyújtását több éves kiemelt környezeti nevelői munka előzte meg. Nevelő testületünk célul tűzte ki a természetvédő és óvó magatartás megalapozását. A környezeti nevelés létfontosságú a természeti környezet megőrzése szempontjából.

Bővebben