Kiemelt feladatunk a gyermeki személyiség fejlesztése és az érzelmi biztonság kialakítása.

Fontos, hogy napirendünk és a csoport szokásai, szabályai biztonságot adjanak a csoportunkba
járó gyerekeknek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, valamint a szabad levegőn történő
mozgásfejlesztésre. Változatos vizuális tevékenységeket kínálunk, naponta mesélünk, énekelünk,
mondókázunk, zenét hallgatunk. Figyelmet fordítunk arra, hogy minden gyermek saját képességei
szerint, saját ütemében fejlődhessen. Szem előtt tartjuk az egyéni sajátosságokat, adottságokat
és elvárásainkat ehhez igazítjuk.

Óvodapedagógus

Oláh-Kiss Szabina

Pedagógiai asszisztens

Mészáros Gabriella